Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji

Tomografi

 • Beyin BT
 • Boyun BT
 • Paranazal sinüs BT
 • Toraks BT
 • Lomber BT
 • Batın BT
 • Pelvik BT
 • Ekstremite BT

 

Ultrasonografi

 • Batın ultrasonografi
 • Pelvik utlrasongrafi
 • Renal ultrasonografi
 • Obstetrik ultrsonografi
 • Boyun ultrasonografi
 • Tiroid ultrasonografi
 • Kalça ultrasonografi (DKÇ)
 • Skrotal ultrasonografi
 • Meme ultrasonografi
 • Yumuşak doku ultrasonografi

 

Renkli Doppler Ultrasonografi

 • Karotis vertebral doppler
 • Renal doppler
 • Üst ekstremine arteryel doppler
 • Üst ekstremite venöz doppler
 • Alt ekstremitearteryel doppler
 • Alt ekstremite venöz doppler
 • Portal sistem doppler
 • Orbital doppler
 • Skrotal doppler
 • Penil doppler
 • Obstetrik doppler
 • Organ ve kitle doppler inceleme

 

Floroskopik İncelemeler

 • Kontrastlı kolon grafisi
 • Mide ve duodenum grafisi
 • İnce barsak pasaj grafisi
 • Fistülografi

 

IVP (İntravenöz Pyelografi)

Sistografi ve Voiding Sistografi

Mammografi

Kemik Dansitometri

Röntgen İnceleme

Panaromik Çene Grafisi

Nonvasküler Girişimsel RadyolojiAyrıca:

 • Mammografi eşliğinde tel işaretleme
 • Tiroid biyopsisi
 • Karaciğer biyopsisi
 • Prostat biyopsisi
 • Meme biyopsisi
 • Lenf nodu biyopsisi
 • Yumuşak doku kitle biyopsileri

 

 

 

Mağusa Tıp Merkezi HastanesiHospital
Email adresimiz :info@magusatipmerkezi.com
Randevu için :+90 392 366 5085