Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Boğaz ve baş boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahisi konusunda uzman bir doktordur. Kulak, burun, geniz, sinüsler, gırtlak, ağız boşluğu,  yüz ve boyunda yer alan yapıların (tükürük bezleri, boyun kitleleri) hastalıklarının tedavisi K.B.B  kapsamındadır. Kulak, Burun Boğaz dünyada en eski uzmanlık dallarından biridir.

Tüm doktor muayenelerinin % 50 den fazlasının K.B.B.  problemleri için olduğunu biliyor muydunuz?

K. B. B. uzmanlığının ilgilendiği alanlar:

  • Kulak   (Otoloji/Noroloji): Dış, orta, iç kulağın travmatik bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları, kanser gibi hastalıkları ve duyma ile dengeyi etkileyen sinir yolları ile ilgili tıbbi ve cerrahi tedavisi.
  • Burun  (Rinoloji): Burun boşluğu, sinüs enfeksiyonları ,koku alma bozuklukları solunum bozuklukları, burun dış görüntü bozukluğu ile ilgili hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavisi. Gırtlak  (laranjit):Ses teli ve boğaz ile ilgili bozuklukların tıbbi tedavisi.
  • Alerji: Üst solunum yolunu (burun, boğaz, gırtlak) etkileyen alerjinin tıbbi tedavisi.
  • Baş boyun bölgesi: Baş , boyunda görülen tümöral ve tümör dışı kitlelerin tedavisi.
  • Pediatrik K.B.B: Çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi.

K. B. B Bölümü Hakkında: Hastanemizde  Kulak -Burun- Boğaz hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde modern tıbbi cihaz ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.    K.B.B. muayenesi; endevizyon ( görüntülenme) ve mikroskop sistemleri ile yapılmakta ve gerekli olduğu durumda görüntüler hasta dosyasına kayıt edilmektedir. İşitme problemi olan hastalarda işitme testleri (odemetrik testler ve timperometus) yapılmaktadır.

 

Mağusa Tıp Merkezi HastanesiHospital
Email adresimiz :info@magusatipmerkezi.com
Randevu için :+90 392 366 5085