Greenlight Laser

Greenlight Laser

GreenLight Laser Nedir?

greenlight, green light, greenlight laser, HPV, lazer enerji, mesane, prostat, porstat bezi, ND:, yag laser, holmium laser, idrar, venöz sinüs, sıvı absorpsiyonu, TUR-sendromu, su entoksikasyonu, kan transfüzyonu, coumadin, BPH, minimal invaziv, TUNA, TUMT, ILS, adenom, kontrendikasyon, PSA, radikal prostatektomi, brachioterapi endikasyonu, anestezi

GreenLight, Lazer enerjisi kullanılarak mesane çıkışını tıkayan büyümüş prostat bezinin buharlaştırılarak tamamen yok edilmesi uygulamasıdır.

Geçmiş yıllarda Lazer ile prostat tedavisinde Nd: Yag Laser ve Holmium Laser kullanılmış ancak bunların etkili olmadığı görülmüştür.

GreenLight uygulamasında yüksek güçte Lazer uygulanmaktadır. Lazer su içerisinde hiçbir enerji kaybına uğramadan iletilebilmekte ve hemoglobin tarafından selektif olarak absorbe edilmektedir . Prostat dokusu etkili ve hızlı bir şekilde buharlaştırılarak yok edilmekte ve semptomlarda hızlı bir düzelme sağlanmaktadır.

Greenlight’ın avantajlarından biri operasyon sonrası ödemin çok düşük düzeyde olmasıdır; bu nedenle idrar sondası çok kısa bir süre sonra çıkartılabilmekte ve hastalar operasyondan birkaç saat sonra normal olarak idrar yapabilmektedirler. Ödem olmaması ve koagülasyon derinliğinin 1 - 2 mm olması nedeni ile idrar yaparken yanma gibi semptomlar da çok hafif düzeyde ve seyrek görülmekte ve aynı zamanda kısa süreli olmaktadır. Bütün bu özellikler hastaların tatmin düzeyinin yüksek olmasına neden olmaktadır.

GreenLight uygulaması sırasında venöz sinüsler yolu ile sıvı absorpsiyonu olmadığı ve elektrolit dengesi değişmediği için TUR- sendromu (su entoksikasyonu) riski yoktur. İşlemin hemen tümü hiçbir kanama olmadan tamamlanmaktadır, hastalara kan hazırlatılması veya kan transfüzyonu gerekmemektedir. Coumadin kullanan hastalar da GreenLight ile güvenli bir şekilde tedavi edilmektedirler.

GreenLight uygulaması iyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedeni ile operasyon gereksinimi olan tüm hastalara uygulanabilir. Önceden TUR ve minimal invaziv tedavi yöntemleri ile ( TUNA, TUMT, ILC vs.) tedavileri başarısızlıkla sonuçlanan hastalar, ilaç tedavisi ile yakınmaları düzelmeyen hastalar, çok büyük hacimde prostatı olan hastalar GreenLight ile rahatlıkla tedavi edilebilmektedirler. ( 280 gram ağırlığı olan dev prostat adenomları bile GreenLight ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir).

GreenLight uygulamasının kontrendikasyonları arasında akut prostatit ve idrar yolları enfeksiyonu bulunmaktadır. Bu durumda uygun antibiyotik tedavisini takiben GreenLight operasyonu uygulanmalıdır.

GreenLight yalnızca iyi huylu prostat büyümesi olan hastalar için uygun bir tedavi yöntemidir. Operasyon kararı verilmeden önce PSA ölçümü ( ve gerekirse diğer testler ile) prostat kanseri bulunmadığının belirlenmesi gereklidir. Önceden prostat kanseri tanısı almış, radikal prostatektomi veya brachioterapi endikasyonu olmayan hastalarda işeme zorluğunun giderilmesi için GreenLight uygulanabilir.

GreenLight uygulaması için hastanın durumuna göre lokal, bölgesel veya genel anesteziden biri uygulanır.

Prosedür süresi prostat büyüklüğüne göre değişmektedir. Ortalama 50 gr prostat adenomu için süre yaklaşık 30 dakikadır.

GreenLight uygulamasından sonra idrar sondası birkaç saat ile 24 saat arasında bir sürede çekilir. Çok yaşlı, mesane fonksiyonları bozuk olan hastalar ile çok büyük hacimlerde prostatı olanlarda idrar sondası 24 saatten biraz daha uzun bir süre tutulabilir.

İşlem sonrasında hastalar normal günlük aktivitelerine ve işlerine 2 gün içinde dönebilirler. 15 gün süre ile aşırı fiziksel egzersiz ve cinsel temas önerilmemektedir.

Operasyon sonrasında hastaların yaklaşık % 6 ‘sında idrarda hafif yanma görülebilir. Bu durum en çok iki hafta içinde ortadan kaybolur.

Mağusa Tıp Merkezi HastanesiHospital
Email adresimiz :info@magusatipmerkezi.com
Randevu için :+90 392 366 5085