Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nde;

 • Her türlü karın içi ameliyatlar; Apandisit, Mide, Bağırsak, Safra ve Dalak
 • Laparaskopik Ameliyatlar; Safra, Fıtık, Kist hidatik, Apandisit
 • Kanser Ameliyatları; Mide, Kolon, Rektum, Meme, Tiroid Kanserleri.
 • Özellikle meme kanseri tedavisinde yeni bir gelişme olan ve hızla yaygınlaşan meme koruyucu cerrahi ve sentinal lenf nodu biyopsisi.
 • Varis ameliyatları, varislerin ameliyatsız tedavisi olan skleroterapi ile ortadan kaldırılması.
 • Hemoroid ameliyatları ve hemoroidin ameliyatsız band ligasyon ile tedavisi.
 • Tiroid ameliyatları, ultrason kılavuzluğunda tiroid ince iğne aspirasyon biyopsileri.
 • Fıtık ameliyatları; Kasık, Umbilikal, Ventral ve İnsizyonel fıtıkların Greftli tamiri.
 • Plonidol Sinus (Dermoid Kist Ameliyatları), primer eksizyon, Limberg Flebi Rekonstrüksiyonu ve diğer flep yöntemleri ile tedavisi.
 • Teşhis ve tedavi amaçlı Gastroskopi, Anoskopi, Rektoskopi ve Kolonoskopik girişimler.
 • Morbid obeziteye yönelik gastroskopik balon yerleştirilmesi.
 • Ağızdan beslenemeyen hastalara perkutan endoskpik gastrostomi uygulanması.

 

Mağusa Tıp Merkezi HastanesiHospital
Email adresimiz :info@magusatipmerkezi.com
Randevu için :+90 392 366 5085