Genel Cerrahi

Op. Dr. Mehmet İnan

Lefkoşa’da 1966 yılında doğdum. Lise eğitimimi Türk Maarif Kolejinde tamamladım.1984-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini aldıktan sonra, 1990-1996  yılında Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi bölümünde Genel Cerrahi ihtisasını tamamladım. Genel Cerrahi ihtisasımı tamamladıktan sonra 1996 yılında Kıbrıs’a dönerek Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nin kuruluşuna katkı koydum ve bu hastanede Genel Cerrahi uzmanı olarak 13 yıldır çalışmaktayım. Bekar 2 çocuk babasıyım. Kıbrısta çalıştığım süre içinde 2000- 2005 yılları arasında 6 yıl Serbest Çalışan Hekimler Birliği başkanlığını yaptım. KTTB bağlı bir yayın olan ve 2 yıllık bir süre (2000-2001) içinde yayınlanıp daha sonra yayınına ara verilen Kıbrıs Türk Tıp Dergisinin Editörler Kurulunda görev yaptım. 2002- 2004 yılları arasında Hasta Hakları Hareketinin kurulması ve bu hareketin kordinatörlüğünü üstlendim. İki yıl DAÜ Eğitim Bilimleri Fakültesinde Part-time çalışarak Introduction to Human Biology dersini verdim. Aldığım Fulbright bursu ile 2006 yılında 2 ay Amerika Birleşik Devletleri MD Anderson Cancer Merkezinde Meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsisi konusunda gözlemci olarak bulundum. Türk Cerrahi Derneği katkıları ile 2009 yılında 3 ay Marmara Üniversitesinde Cerrahi Endoskopi Eğitimi aldım. Bu sayede hertürlü endoskopik teşhis ve tedaviyi uygulamaya başladım. 2010 yılından bu yana yine DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde aktif hekimliğe ek olarak Fizyoloji dersi vermekteyim.

Yayınlarım:

1-Role of endotoxin and nitric oxide in the pathogenesis of renal failure in obstractive jaundice. British Journal of Surgey  1997 , 84 , 943 - 947

Dr.Mehmet İnan, İskender Sayek, Banu Tel, İnci Sahin-Erdemli

2-Cerrahi Yoğun  Bakım  İnfeksiyonları: Hastane İnfeksiyonları  Dergisi  1997,1:91-96.

Dr.Mehmet İnan, Dr.Metin Çakmakçı

3-Enterokutan Fistüller.Cerrahi Tıp Bülteni.1995,4,2,81-86

Dr.Mehmet İnan, Dr.Osman Abbasoğlu

4-KKTC."de İnsan ve Hayvanlarda Görülen Ekinekok Hastalığı ve Eradikasyon Programı Önerisi Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2000;1:14-19

Dr.Mehmet İnan, Dr. Okan Dağlı,  Şengül Soyuöz, Derviş Zorlu, Arkın Akalın, Sertaç Eralp, Tamer Altınoğlu

5-Nadir Görülen Retroperitoneal Bening Tümör: Femoral Schwannoma.Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2000 1,2,15-17

Dr. Mehmet İnan, Dr.Aykut Üretici,  Dr.Serap K.Uluçay

6- The Importance of Cyst Fluid Analysis for Differentiation of Pancreatic Cyst Acta Chir Belg, 2008, 108, 350-353

Mehmet İnan, Hasan Besim, Serhat H.Tulay, Sonuç Büyük

7- Giant symptomatic adrenal cyst in a patient with an ectopic kidney. J can chir, Vol. 52, No 1, février 2009

Mehmet Inan, ,Hasan Besim, ,Serhat Tulay, ,Ibrahim Kobat,

8- Akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri ve Alvarado skoru ile karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27(3):149-153

Mehmet İnan, Serhat Hakkı Tulay, Hasan Besim, Jale Karakaya

Bildirilerim ve Broşürler:

1-Cerrahi Yoğun Bakım İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994.

Dr.Mehmet İnan, Dr.İskender Sayek, Dr.Metin Çamakçı, Dr.Ergün Karaağaoğlu.

2-Tıkanma Sarılığında Gelişen Endotokseminin rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996

Dr.İskender Sayek, Dr.Mehmet inan, Dr.Banu Tel, Dr.İnci Şahin-Erdemli

3-Safra Yolları Darlık ve Yaralanmalarında Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996

Dr.Mehmet İnan, Dr.Ömer Aran, Dr.İskender Sayek,Dr.Yılmaz Sanaç .

4-Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatikleri. Ulusal Cerrahi Kongresi ,1996

Dr.Mehmet İnan, Dr.Ömer Aran , Dr.Volkan Kaynaroğlu, Dr.İskender Sayek , Dr.Metin Çakmakçı .

5-Gazimağusa Bölgesinde Halk Sağlığını Tehdit Eden Ekinekok Hastalığı, oluşturduğu Ekonomik Kayıp ve Eradikasyon Programı Önerisi.Gazimağusa Sempozyumu 99

Dr.Mehmet İnan, Dr.Okan Dağlı, Dr.Şengül Soyuöz,

6- Tıpta Teknoloji DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Teknoloji Semineri 2005. Dr.Mehmet İnan

7- Sağlık Sorunları ve Sağlık Örgütlerinin Bakışı KTTB 14 Mart Tıp Etkinlikleri Paneli 2005, Dr.Mehmet İnan

8- Sağlık Alanında Reform Neleri İçermelidir.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi.2007. Dr.Mehmet İnan

9- Hasta Hakları El Kitabı. Hasta Hakları Hareketi, Temmuz 2003. Mehmet İnan, Cemal Mert, İsmet Ezel, Ercan Saymen, Taner Arcan, Petek Yahyaoğlu.

Katıldığım Kurslar:

1-Varislerin Tedavisinde Uygulamalı Skleroterapi Kursu.2000 ANKARA

2- Laparoskopi kursu, KTTB KASIM 2004

3- Meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsi kursu. MART - NİSAN 2006, TEXAS ÜN. MD ANDERSON CANCER MERKEZİ

4- Cerrahi Endoskopi Eğitimi ŞUBAT-NİSAN 2009 MARMARA ÜN. İSTANBUL

Üye Olduğum Sağlıkla İlgili Dernekler

1- Türk Cerrahi Derneği

2- European Asosiation for Endoscopic Surgery

3- Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği

4- Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği

Mağusa Tıp Merkezi HastanesiHospital
Email adresimiz :info@magusatipmerkezi.com
Randevu için :+90 392 366 5085